ZULBEX

gastrorezistentna tableta
20 mg/1 tableta
28 gastrorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC blistera po 14 tableta) u kutiji
04-07.3-2-11032/21
03.05.2023
02.05.2028
Važeći
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
1 gastrorezistentna tableta sadrži: 20 mg rabeprazol-natrijuma
A02BC04
rabeprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
03.05.2023
NE
-
04-07.3-2-808/17
29.07.2022