RENNIE

tableta za žvakanje
680 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta
24 tablete za žvakanje (2 PVC/Al blistera po 12 tableta), u kutiji
04-07.3-2-5003/22
21.12.2023
20.12.2028
Važeći
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Bayer d.o.o. Sarajevo
1 tableta za žvakanje sadrži: 680 mg kalcijum-karbonat 80 mg magnezijum-karbonat, teški
A02AD01
kalcijum karbonat, magnezijum karbonat, teški


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
Ostalo
-
Ostalo
21.12.2023
DA
04.03.2019
04-07.3-2-6030/17
12.02.2023