RUDAKOL

obložena tableta
135 mg/1 tableta
50 obloženih tableta u smeđoj staklenoj bočici (sa Al-PP - zatvaračem), u kutiji
04-07.3-2-5013/22
07.09.2023
06.09.2028
Važeći
FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Farmavita d.o.o. Sarajevo
1 obložena tableta sadrži: 135 mg mebeverinhlorida
A03AA04
mebeverin


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
-
-
-
07.09.2023
NE
17.02.2020
04-07.3-2-3978/17
24.12.2022