RUPURUT

tableta za žvakanje
500 mg/1 tableta
20 tableta za žvakanje (2 PP/Al - bistera po 10 tableta), u kutiji
04-07.3-2-8501/20
17.03.2021
16.03.2026
Važeći
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Bayer d.o.o. Sarajevo
1 tableta za žvakanje sadrži: 500 mg hidrotalcita
A02AD04
hidrotalcit


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
-
-
-
19.11.2021
DA
08.03.2017
04-07.3-2-7094/15
16.03.2021