ZIPANTOLA

gastrorezistentna tableta
40 mg/1 tableta
28 gastrorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
04-07.3-2-11864/20
05.07.2021
04.07.2026
Važeći
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
PLIVA d.o.o.Sarajevo
1 gastrorezistentna tableta sadrži: 40 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol-natrijum seskvihidrata)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
20.01.2022
DA
15.05.2018
04-07.3-2-8020/15
04.07.2021