OMEPRAZID

gastrorezistentna kapsula, tvrda
20 mg/1 kapsula
14 kapsula, tvrdih (2 Al/Al blistera po 7 kapsula, tvrdih), u kutiji
U postupku obnove dozvole
U postupku obnove dozvole
U postupku obnove dozvole
Važeći (u postupku obnove)
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.
NOBEL LIJEK d.o.o. Sarajevo
1 kapsula sadrži: 20 mg omeprazola
A02BC01
omeprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
U postupku obnove dozvole
DA
05.05.2015
04-07.10-4076/13
15.01.2019