TARGET PLUS

gastrorezistentna kapsula, tvrda
20 mg/1 kapsula
14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u staklenoj bočici, u kutiji
04-07.3-2-1178/22
13.09.2022
12.09.2027
Važeći
FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Farmavita d.o.o. Sarajevo
1 gastrorezistentna kapsula, tvrda sadrži: 20 mg omeprazola
A02BC01
omeprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
29.11.2022
DA
19.02.2019
04-07.3-2-1573/17
12.09.2022