RANOBEL

film tableta
150 mg/1 tableta
1 staklena bočica sa 60 film tableta u kutiji
04-07.3-2-5731/18
16.01.2019
15.01.2024
Važeći
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.
NOBEL LIJEK d.o.o. Sarajevo
1 tableta sadrži: 150 mg ranitidina (u obliku ranitidin-hidrohlorida)
A02BA02
ranitidin


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
04.01.2019
DA
18.09.2014
04-07.10-4075/13
15.01.2019