PULCET

gastrorezistentna tableta
40 mg/1 tableta
14 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister), u kutiji
U postupku obnove dozvole
U postupku obnove dozvole
U postupku obnove dozvole
Važeći (u postupku obnove)
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.
NOBEL LIJEK d.o.o. Sarajevo
1 gastrorezistentna tableta sadrži 40 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol-natrijum, seskvihidrata)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
-
-
-
U postupku obnove dozvole
DA
03.10.2014
04-07.10-3459/13
19.12.2018