PULCET

gastrorezistentna tableta
20 mg/1 tableta
14 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister), u kutiji
04-07.3-2-6320/21
07.03.2022
06.03.2027
Važeći
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.
NOBEL LIJEK d.o.o. Sarajevo
1 gastrorezistentna tableta sadrži: 20 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol-natrijum, seskvihidrata)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
-
-
-
05.08.2022
DA
19.09.2017
04-07.3-2-5995/16
06.03.2022