RANITIDIN Replek Farm

film tableta
150 mg/1 tableta
20 film tableta (2 PVC-PVDC/Al folija-blistera po 10 tableta) u kutiji
04-07.3-2-5893/18
23.01.2019
22.01.2024
Važeći
REPLEK FARM DOOEL SKOPJE
UNIFARM d.o.o. Lukavac
1 film tableta sadrži: 150 mg ranitidina (u obliku ranitidin hidrohlorida)
A02BA02
ranitidin


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
10.12.2018
DA
28.01.2016
04-07.10-4007/13
22.01.2019