EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda
40 mg/1 kapsula
14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 kapsula), u kutiji
04-07.3-2-5356/20
16.02.2021
15.02.2026
Važeći
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
1 gastrorezistentna kapsula sadrži: 40 mg esomeprazol (u obliku magnezijum-esomeprazola)
A02BC05
esomeprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
11.03.2021
DA
26.12.2017
04-07.3-2-4128/15
15.02.2021