NOLPAZA

gastrorezistentna tableta
40 mg/1 tableta
28 gastrorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji
04-07.3-2-12610/19
21.09.2020
20.09.2025
Važeći
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
1 gastrorezistentna tableta sadrži: 40 mg pantoprazol (u obliku pantoprazol-natrijum seskvihidrata)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
27.08.2020
DA
14.03.2016
04-07.3-2-901/15
20.09.2020