GASTAL

tableta
450 mg/1 tableta+ 300 mg/1 tableta
48 tableta (8 PVC/Al - blistera po 6 tableta) u kutiji
04-07.3-2-8752/16
26.06.2017
25.06.2022
Važeći
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska
PLIVA d.o.o.Sarajevo
1 tableta sadrži: 450 mg aluminijum-hidroksid-magnezijum-karbonat, gela 300 mg magnezijum-hidroksida
A02AD01
aluminijum-hidroksid, magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Sigurnosna obavijest

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
Ostalo
-
Ostalo
12.05.2017
DA
02.04.2013
04-07.2-9079/11
25.06.2017