GASTAL

tableta
450 mg/1 tableta+ 300 mg/1 tableta
48 tableta (8 PVC/Al blistera po 6 tableta), u kutiji
04-07.3-2-13001/21
15.05.2023
14.05.2028
Važeći
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
PLIVA d.o.o.Sarajevo
1 tableta sadrži: 450 mg aluminijum-hidroksid-magnezijum-karbonat, gela i 300 mg magnezijum-hidroksida
A02AD01
aluminijum-hidroksid, magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
Ostalo
-
Ostalo
15.05.2023
DA
21.02.2018
04-07.3-2-8752/16
25.06.2022