CONTROLOC

prašak za rastvor za injekciju
40 mg/1 bočica
1 staklena bočica sa 40 mg praška za rastvor za injekcije, u kutiji
04-07.3-2-325/22
23.06.2023
22.06.2028
Važeći
TAKEDA GmbH
Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o. Sarajevo
1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju sadrži: 40 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol-natrijum, seskvihidrata)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
-
-
-
23.06.2023
NE
04.09.2018
04-07.3-2-591/17
20.07.2022