NOLPAZA

prašak za otopinu za injekciju
40 mg/1 boca
1 bočica sa praškom za otopinu za injekciju, u kutiji
04-07.3-2-7006/20
06.05.2021
05.05.2026
Važeći
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
1 bočica sa praškom za otopinu za injekciju sadrži: 40 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol-natrijum, seskvihidrata)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
-
-
-
01.07.2021
DA
05.06.2017
04-07.3-2-7335/15
05.05.2021