DAKTANOL

oralni gel
20 mg/1 g
Al-tuba sa 40 g oralnog gela, u kutiji
04-07.3-2-7503/21
01.04.2022
31.03.2027
Važeći
GALENIKA a.d. Beograd
Galenika d.o.o.
1 g oralnog gela sadrži: 20 mg mikonazola
A01AB09
mikonazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
-
-
-
06.12.2022
NE
28.08.2018
04-07.3-2-6503/16
31.03.2017