ZONTOP

gastrorezistentna tableta
20 mg/1 tableta
30 gastrorezistentnih tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
04-07.3-2-1995/20
08.09.2020
07.09.2025
Važeći
FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Farmavita d.o.o. Sarajevo
1 gastrorezistentna tableta sadrži: 20 mg pantoptazol (u obliku pantoprazol natrijuma)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
02.02.2021
NE
24.09.2019
04-07.3-2-1396/15
07.09.2020