PANDEV

gastrorezistentna tableta
40 mg/1 tableta
14 gastrorezistentnih tableta (2 PA/ALU/PVC//Al blistera po 7 tableta), u kutiji
04-07.3-2-9485/18
21.05.2019
20.05.2024
Važeći
DEVA HOLDING A.S., Turska
UNIFARM d.o.o. Lukavac
1 gastrorezistentna tableta sadrži: 40 mg pantoprazol
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
16.10.2019
DA
15.08.2014
04-07.9-6205/13
20.05.2019