FAMOTIDIN HF

film tableta
40 mg/1 tableta
30 film tableta (3 PVC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji
04-07.3-2-3732/21
04.12.2021
03.12.2026
Važeći
HEMOFARM A.D. Vršac
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
1 film tableta sadrži: 40 mg famotidina
A02BA03
famotidin


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
25.11.2021
DA
25.01.2018
04-07.3-2-2100/16
03.12.2021