ULCOSAN

kapsula, tvrda
20 mg/1 kapsula
14 kapsula, tvrdih (1 staklena bočica sa 14 kapsula), u kutiji
04-07.3-2-7844/20
07.03.2021
06.03.2026
Važeći
BOSNALIJEK d.d.
Bosnalijek d.d.
1 kapsula, tvrda sadrži: 20 mg omeprazola
A02BC01
omeprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
01.10.2021
DA
27.06.2017
04-07.3-2-5238/15
06.03.2021