ULTOP

gastrorezistentna kapsula, tvrda
20 mg/1 kapsula
1 plastični spemnik sa 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih, u kutiji
04-07.3-2-10406/21
23.06.2022
22.06.2027
Važeći
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
1 gastrorezistentna kapsula, tvrda sadrži: 20 mg omeprazola
A02BC01
omeprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
13.03.2023
NE
07.02.2018
04-07.3-2-7821/16
22.06.2022