ULTOP

gastrorezistentna kapsula, tvrda
20 mg/1 kapsula
14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (1 plastična bočica sa 14 kapsula) u kutiji
04-07.3-2-7821/16
23.06.2017
22.06.2022
Važeći
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
1 gastrorezistentna kapsula, tvrda sadrži: 20 mg omeprazol
A02BC01
omeprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
20.03.2017
DA
21.05.2012
04-07.2-9449/11
22.06.2017