LANZUL

kapsula, tvrda
30 mg/1 kapsula
14 kapsula, tvrdih (2 PVC/PE/PVDC - Al blistera po 7 kapsula), u kutiji
04-07.3-2-10221/20
02.09.2021
01.09.2026
Važeći
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
1 kapsula, tvrda sadrži: 30 mg lansoprazol
A02BC03
lansoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
08.12.2021
DA
13.12.2017
04-07.3-2-1937/16
01.09.2021