ESSO

gastrorezistentna kapsula, tvrda
20 mg/1 kapsula
14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 Al/Al blistera sa 7 kapsula) u kutiji
04-07.3-2-10023/21
12.04.2023
11.04.2028
Važeći
ZADA Pharmaceuticals d.o.o.
ZADA pharmaceuticals d.o.o.
1 gastrorezistentna kapsula, tvrda sadrži: 20 mg esomeprazola (u obliku esomeprazol-magnezijum, trihidrata)
A02BC05
esomeprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
12.04.2023
NE
-
04-07.3-2-6894/16
10.04.2022