ULTOP

gastrorezistentna kapsula, tvrda
40 mg/1 kapsula
1 plastični spremnik sa 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih, u kutiji
04-07.3-2-10407/21
23.06.2022
22.06.2027
Važeći
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
1 gastrorezistentna kapsula, tvrda sadrži: 40 mg omeprazola
A02BC01
omeprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
13.03.2023
NE
-
04-07.3-2-7824/16
22.06.2022