ULTOP

gastrorezistentna kapsula, tvrda
40 mg/1 kapsula
28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (1 plastični spremnik sa 28 kapsula) u kutiji)
04-07.3-2-7824/16
23.06.2017
22.06.2022
Važeći
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
1 gastrorezistentna kapsula, tvrda sadrži: 40 mg omeprazol
A02BC01
omeprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
20.03.2017
NE
-
04-07.2-9453/11
03.08.2017