PANTOPRAZOL Hemofarm

gastrorezistentna tableta
40 mg/1 tableta
14 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister sa po 14 tableta), u kutiji
U postupku obnove dozvole
U postupku obnove dozvole
U postupku obnove dozvole
Važeći (u postupku obnove)
HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
1 gastrorezistentna tableta sadrži: 40 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol-natrijum, seskvihidrata)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
-
-
-
U postupku obnove dozvole
DA
18.09.2014
04-07.9-1158/12
07.04.2018