PANTOPRAZOL Hemofarm

gastrorezistentna tableta
40 mg/1 tableta
14 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister sa po 14 tableta), u kutiji
04-07.3-2-8338/22
01.03.2024
28.02.2029
Važeći
HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
1 gastrorezistentna tableta sadrži: 40 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol-natrijum, seskvihidrata)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
-
-
-
01.03.2024
DA
25.02.2019
04-07.3-2-7576/17
07.04.2023