PANDEV

gastrorezistentna tableta
20 mg/1 tableta
28 gastrorezistentnih tableta (4 PA/ALU/PVC//Al blistera po 7 gastrorezistentnih tableta), u kutiji
U postupku obnove dozvole
U postupku obnove dozvole
U postupku obnove dozvole
Važeći (u postupku obnove)
DEVA HOLDING A.S.
UNIFARM d.o.o. Lukavac
1 gastrorezistentna tableta sadrži: 20 mg pantoprazol
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
-
-
-
U postupku obnove dozvole
DA
15.08.2014
04-07.9-6208/13
20.05.2019