ACIPAN

gastrorezistentna tableta
20 mg/1 tableta
14 gastrorezistentnih tableta (1 OPA/Al/PVC/Al blister sa 14 tableta), u kutiji
04-07.3-2-4717/22
26.01.2024
25.01.2029
Važeći
SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.
Sandoz d.o.o.
1 gastrorezistentna tableta sadrži: 20 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol-natrijum, seskvihidrata)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
26.01.2024
DA
10.06.2019
04-07.3-2-6191/17
08.04.2023