ACIPAN

prašak za rastvor za injekciju
40 mg/1 viala
1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju u kutiji
04-07.3-2-7872/22
21.03.2024
20.01.2029
Važeći
SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.
Sandoz d.o.o.
1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju sadrži: 40 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol-natrijum, seskvihidrata)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
Ostalo
-
Ostalo
21.03.2024
NE
19.04.2019
04-07.3-2-6188/17
03.06.2023