ACIPAN

gastrorezistentna tableta
40 mg/1 tableta
14 gastrorezistentnih tableta (1 OPA/Al/PVC/Al blister sa 14 tableta) u kutiji
U postupku obnove dozvole
U postupku obnove dozvole
U postupku obnove dozvole
Važeći (u postupku obnove)
SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.
Sandoz d.o.o.
1 gastrorezistentna tableta sadrži: 40 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol-natrijum, seskvihidrata)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
U postupku obnove dozvole
DA
22.09.2014
04-07.1-2376/12
08.04.2018