ACIPAN

gastrorezistentna tableta
40 mg/1 tableta
14 gastrorezistentnih tableta (1 OPA/Al/PVC/Al blister sa 14 tableta) u kutiji
04-07.3-2-6189/17
09.04.2018
08.04.2023
Važeći
LEK farmacevtska družba d.d., Slovenija
Novartis BA d.o.o.
1 gastrorezistentna tableta sadrži: 40 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol-natrijum, seskvihidrata)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
11.01.2018
DA
22.09.2014
04-07.1-2376/12
08.04.2018