ACIPAN

gastrorezistentna tableta
40 mg/1 tableta
28 gastrorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 14 tableta ), u kutiji
04-07.3-2-4720/22
26.01.2024
25.01.2029
Važeći
SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.
Sandoz d.o.o.
1 gastrorezistentna tableta sadrži: 40 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol-natrijum, seskvihidrata)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
26.01.2024
DA
10.06.2019
04-07.3-2-6190/17
08.04.2023