Rabeprazol Sandoz

gastrorezistentna tableta
10 mg/1 tableta
28 gastrorezistentnih tableta (4 Al/Al blistera sa po 7 tableta) u kutiji
U postupku obnove dozvole
U postupku obnove dozvole
U postupku obnove dozvole
Važeći (u postupku obnove)
SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.
Sandoz d.o.o.
1 gastrorezistentna tableta sadrži: 10 mg rabeprazol natrijuma
A02BC04
rabeprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
-
-
-
U postupku obnove dozvole
DA
17.12.2015
04-07.9-4110/14
18.12.2019