Rabeprazol Sandoz

gastrorezistentna tableta
10 mg/1 tableta
28 gastrorezistentnih tableta (4 Al/Al blistera sa po 7 tableta) u kutiji
04-07.3-2-1801/19
19.12.2019
18.12.2024
Važeći
SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.
Sandoz d.o.o.
1 gastrorezistentna tableta sadrži: 10 mg rabeprazol natrijuma
A02BC04
rabeprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
-
-
-
26.12.2019
DA
17.12.2015
04-07.9-4110/14
18.12.2019