PANTOPRAZOL BOSNALIJEK

želučanootporna tableta
20 mg/1 tableta
28 želučanootpornih tableta u staklenoj bočici sa PE - zatvaračem, u kutiji
04-07.3-2-4528/18
05.12.2018
04.12.2023
Važeći
BOSNALIJEK d.d.
Bosnalijek d.d.
1 želučanootporna tableta sadrži: 20 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol-natrijum, seskvihidrata)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
25.12.2018
DA
13.02.2015
04-07.10-3225/13
04.12.2018