ZOLPAN

gastrorezistentna tableta
40 mg/1 tableta
14 gastrorezistentnih tableta (1 HDPE bočica), u kutiji
04-07.3-2-4241/20
01.11.2020
31.10.2025
Važeći
ZADA Pharmaceuticals d.o.o.
ZADA pharmaceuticals d.o.o.
1 gastrorezistentna tableta sadrži: 40 mg pantoprazol (u obliku pantoprazol natrijum seskvihidrata)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
21.05.2021
DA
26.09.2017
04-07.3-2-5049/15
31.10.2020