ZOLTEX

prašak za otopinu za injekciju
40 mg/1 viala
1 staklena bočica sa gumenim čepom i Al - kapicom, u kutiji
04-07.3-2-1501/22
17.09.2022
16.09.2027
Važeći
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Farmavita d.o.o. Sarajevo
1 bočica praška za otopinu za injekciju sadrži: 40 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol-natrijum seskvihidrata)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
Ostalo
-
Ostalo
23.12.2022
DA
18.10.2018
04-07.3-2-1576/17
16.09.2022