GASTROGUARD MENTOL tablete za žvakanje sa ukusom mentola

tableta za žvakanje
680 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta
24 tablete za žvakanje (3 PVC/PVDC/Al blistera po 8 tableta), u kutiji
04-07.3-2-5719/20
18.12.2020
17.12.2025
Važeći
ALKALOID AD Skopje
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
1 tableta za žvakanje sadrži: 680 mg kalcijum karbonata, 80 mg magnezijum karbonata, teškog
A02AD01
kalcijum-karbonat, magnezijum-karbonat


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
-
-
-
11.08.2021
DA
02.10.2017
04-07.3-1-626/15
17.12.2020