PANTOPRAZOL BOSNALIJEK

želučanootporna tableta
20 mg/1 tableta
1 staklena bočica sa 14 želučanootpornih tableta, u kutiji
04-07.3-2-12517/19
02.07.2020
01.07.2025
Važeći
BOSNALIJEK d.d.
Bosnalijek d.d.
1 želučanootporna tableta sadrži: 20 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol natrijum seskvihidrata)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
Ostalo
-
Ostalo
25.08.2020
NE
23.09.2015
04-07.3-1-1901/15
01.07.2020