CIMAvax-EGF (▼)

emulzija za injekciju
0,8 mg/1 doza
Bijela kartonska kutija koja sadrži 2 neovisne kartonske kutije:jedna sa 4 bočice po 0,8 ml konjugata rhEGF-rP64K i druga sa 4 bočice po 0,8 ml uljanog adjuvansa Montanide ISA 51 VG
04-07.3-1-7524/15
06.05.2016
05.05.2021
Važeći
CENTRO DE INMUNOLOGIA MOLECULAR, Kuba
IMMUNO PHARM d.o.o.
1 doza sadrži: 0,8 mg konjugat rhEGF-rP64K
L03AX
konjugat rhEGF-rP64K


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Sigurnosna obavijest

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
Rizični lijek
-
Rizični lijek
06.05.2016
DA
-
-
-