HEXTEND

rastvor za usnu sluznicu
1 mg/1 mL
200 ml rastvora za usnu sluznicu (1 plastična boca sa CRC zatvaračem), u kutiji
U postupku obnove dozvole
U postupku obnove dozvole
U postupku obnove dozvole
Važeći
HEMOFARM A.D. Vršac, Srbija
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
1 ml rastvora za usnu sluznicu sadrži: 1 mg heksetidina
A01AB12
heksetidin


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Sigurnosna obavijest

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
-
-
-
U postupku obnove dozvole
DA
-
-
-