HEXTEND

rastvor za usnu sluznicu
1 mg/1 mL
200 ml rastvora za usnu sluznicu (1 plastična (PET) boca sa CRC zatvaračem), u kutiji
04-07.3-2-6654/21
07.02.2022
06.02.2027
Važeći
HEMOFARM A.D. Vršac
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
1 ml rastvora za usnu sluznicu sadrži: 1 mg heksetidina
A01AB12
heksetidin


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
-
-
-
14.10.2022
DA
12.04.2018
04-07.3-1-1747/16
06.02.2022