FOMELA

tableta
500 mg/1 tableta
40 tableta (4 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
04-07.3-2-5179/21
15.12.2021
14.12.2026
Važeći
HEMOFARM A.D. Vršac
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Jedna tableta sadrži: 500 mg aluminijum magnezijum silikat hidrata
A02AD
aluminijum magnezijum silikat


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
Ostalo
-
Ostalo
31.05.2022
NE
08.02.2018
04-07.3-1-3240/16
14.12.2021