ACTEMRA

koncentrat za rastvor za infuziju
80 mg/4 mL
1 staklena bočica sa 4 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
04-07.3-2-5555/20
08.03.2021
07.03.2026
Važeći
F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, Švajcarska
ROCHE d.o.o.-ROCHE Ltd.
4 ml koncentrata za rastvor za infuziju sadrži: 80 mg tocilizumaba ( 20 mg/ml )
L04AC07
tocilizumab


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Sigurnosna obavijest

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
Ostalo
-
Ostalo
04.05.2021
DA
19.07.2017
04-07.3-2-3927/15
07.03.2021