ULCAMED

filmom obložena tableta
120 mg/1 tableta
28 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
04-07.3-2-10708/22
25.03.2024
24.03.2029
Važeći
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
1 filmom obložena tableta sadrži: sadrži 120 mg bizmutovog oksida (u obliku trikalijevog dicitratobizmutata (bizmutovog subcitrata)).
A02BX05
bizmut subcitrat


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
25.03.2024
NE
-
04-07.3-1-2895/17
06.09.2023