XELJANZ (▼)

filmom obložena tableta
5 mg/1 tableta
56 filmom obloženih tableta (4 Al blistera s Al/PVC podlogom sa po 14 tableta), u kutiji
04-07.3-1-9628/17
17.05.2018
16.05.2023
Važeći
PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg
PFIZER BH d.o.o.
1 filmom obložena tableta sadrži: 5 mg tofacitiniba (u obliku tofacitinib citrata)
L04AA29
tofacitinib


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
17.05.2018
DA
-
-
-