RANITIDIN HF

film tableta
150 mg/1 tableta
20 film tableta (2 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
U postupku obnove dozvole
U postupku obnove dozvole
U postupku obnove dozvole
Važeći
HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o.Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
1 film tableta sadrži: 150 mg ranitidin (u obliku ranitidin-hidrohlorida)
A02BA02
ranitidin


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
Ostalo
-
Ostalo
U postupku obnove dozvole
DA
15.05.2012
04-07.2-4462/11
03.12.2016