ALUNBRIG

filmom obložena tableta
90 mg/1 tableta
28 filmom obloženih tableta (4 PCTFE blistera sa po 7 tableta), kutiji
04-07.3-1-530/19
09.07.2020
08.07.2025
Važeći
TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG
Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o. Sarajevo
Jedna filmom obložena tableta sadrži: 90 mg brigatiniba
L01ED04
brigatinib


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
-
-
-
09.07.2020
DA
-
-
-