ALUNBRIG

filmom obložena tableta
30 mg/1 tableta
28 filmom obloženih tableta (4 PCTFE blistera sa po 7 tableta), u kutiji
04-07.3-1-671/19
09.07.2020
08.07.2025
Važeći
TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG
Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o. Sarajevo
Jedna filmom obložena tableta sadrži: 30 mg brigatiniba
L01ED04
brigatinib


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:

Sigurnosna obavijest

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
-
-
-
09.07.2020
NE
-
-
-