RINVOQ

tableta s produženim oslobađanjem
15 mg/1 tableta
28 tableta sa produženim oslobađanjem (4 PVC/PE/PCTFE/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
04-07.3-1-10853/19
22.07.2020
21.07.2025
Važeći
ABBVIE INC.
AbbVie d.o.o.
1 tableta sa produženim oslobađanjem sadrži: 15 mg upadacitiniba u obliku upadacitinib hemihidrata
L04AF03
upadacitinib


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:

Sigurnosna obavijest

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
-
-
-
22.07.2020
DA
-
-
-