ORALSEPT

rastvor za usnu sluznicu
1,5 mg/1 mL
Kutija sa plastičnom bočicom sa sigurnosnim zatvaračem za djecu, sa 100 ml rastvora za usnu sluznicu.
04-07.3-1-3518/20
16.11.2021
15.11.2026
Važeći
REPLEK FARM DOOEL SKOPJE
UNIFARM d.o.o. Lukavac
1 ml rastvora sadrži 1,5 mg benzidamin hidrohlorida
A01AD02
benzidamin


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
-
-
-
16.11.2021
NE
-
-
-