PROGAS

liofilizat za rastvor za injekciju
40 mg/10 mL
1 staklena bočica sa liofilizatom za rastvor za injekciju, u kutiji
04-07.3-1-5602/20
31.01.2022
30.01.2027
Važeći
VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Tuzla-Farm d.o.o. Tuzla
1staklena bočica sa liofilizatom za rastvor za injekciju od 10 ml sadrži 40 mg pantoprazola
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
-
-
-
31.01.2022
DA
-
-
-