ESOM I.V.

prašak za rastvor za injekciju/infuziju
40 mg/1 bočica
1 staklena bočica od 10 ml sa praškom, u kutiji
04-07.3-1-6111/20
02.11.2021
01.11.2026
Važeći
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.
NOBEL LIJEK d.o.o. Sarajevo
1 bočica praška za rastvor za injekciju/infuziju sadrži (42,55 mg esomeprazol natrijuma), što je odgovara 40 mg esomeprazola.
A02BC05
esomeprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
-
-
-
02.11.2021
DA
-
-
-